matrimony

 • MatriMonymollar matrmony

  Mollar MatriMony

  ஒக்கலிகர் கவுடர் வம்சத்தில் Mollar   மொல்லார்  குலத்தில்  வரன் தேடுபராக இருந்தால்  விரும்பும் வரன்கள் உங்கள் விரல் நுனியில்

  Read More »
 • MatriMonybasilar

  Basilar MatriMony

  Basilar MatriMony. ஒக்கலிகர் கவுடர் வம்சத்தில் Basilar பசிலார், பசரிவார், பசலேனவரு குலத்தில் வரன் தேடுபராக இருந்தால் விரும்பும் வரன்கள் உங்கள் விரல் நுனியில்

  Read More »
 • MatriMonyEMMENAVAR MATRIMINY

  Emmenavar MatriMony

  Emmenavar MatriMony - ஒக்கலிகர் கவுடர் வம்சத்தில் Emmenavar எம்மேனவர் - எம்மேனவரு குலத்தில்  வரன் தேடுபராக இருந்தால்  விரும்பும் வரன்கள் உங்கள் விரல் நுனியில்

  Read More »
 • Vokkaligarsvokkaligars

  Vokkaligar – ஒக்கலிகர் சமூக கலாச்சார பழக்கவழக்கங்கள்

  ஒக்கலிகர் – சமூக மற்றும் கலாச்சார பழக்கவழக்கங்கள் சமூகம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் தனிப்பட்டு வாழும் மக்களின் உறவுமுறையைக் குறிப்பதாகும். ஒக்கலிகச் சமுதாயமும் தனது முன்னோர்களின் அடிப்படை…

  Read More »
 • Vokkaligarsvokkaligar festivals

  Vokkaligar Festivals – திருவிழாக்கள்

  Vokkaligar – ஒக்கலிகர் திருவிழாக்கள். Vokkaligar ஒக்கலிகர் சமூகத்தினரால் கொண்டாடப்படும் பிற விழாக்கள் இச்சமூகத்தினரின் அனைத்துப் பிரிவினரும் பொதுவாகக் கொண்டாடப்படும் விழாக்களும் உள்ளன. அவற்றில் சில,  Vokkaligar…

  Read More »
 • Vokkaligarsvokkaligar marriage

  Vokkaligar Marriage – ஒக்கலிகர் திருமணம்

  Vokkaligar Marriage – ஒக்கலிகர் திருமணம்.ஒக்கலிக சமூகத்தைப் பற்றி ஆராய்ச்சியாளர்களின் ஆய்வுப்படி இச்சமூகத்தின் தோற்றம் இமயமலைப் பகுதியாக இருப்பதால் இச்சமூகத்தின் சடங்குகள் திராவிட நாகரிகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கிறது. …

  Read More »
 • Astrologythirumana porutham

  Thirumana Porutham – திருமண பொருத்தம் கவனிக்க வேண்டிய விசயங்கள்

  Thirumana Porutham- திருமண பொருத்தம் கவனிக்க வேண்டிய விசயங்கள் பொதுவாக மக்கள் தங்களது மகன் மற்றும் மகள் திருமண வயதை தொட்டவுடன் உடனே வரனை தேட ஆரம்பித்துவிடுவார்கள்…

  Read More »
 • AstrologytTHIRUMANA THOSAM

  Marriage Thosam – திருமண தோஷம்

  Marriage Thosam – திருமண  தோஷங்கள் செவ்வாய் தோஷம், ராகு-கேது தோஷம், சூரிய தோஷம், களத்திர தோஷம், மாங்கல்ய தோஷம் மற்றும் புத்திர தோஷம் என மொத்தம்…

  Read More »
 • MatriMonybadavanar matrimony

  Badavanar MatriMony

  Badavanar Matrimony - ஒக்கலிகர் கவுடர் வம்சத்தில் Badavanar  - படவனார் படவனாரு   குலத்தில்  வரன் தேடுபராக இருந்தால்  விரும்பும் வரன்கள் உங்கள் விரல் நுனியில்

  Read More »
Back to top button